9,95

EAN: 978-94-90165-43-7
Categorie:

Beschrijving

J. C. Ryle over het belang van de kinderdoop, vertaald door Gerben B. P. van der Wulp. Nog niet eerder vertaald in het Nederlands! Verschijnt eind april. Dit prachtige traktaatje omvat 77 pagina's!

Er zijn verschillende recensies geschreven over dit boek van Ryle:

De Saambinder, weekblad van de Ger. Gemeenten, door Ds. S. Maljaars:

”Omhelsd, J.C. Ryle over het belang van de kinderdoop”, vertaald door G.B.P. van der Wulp; uitg. Lucas Boeken; 71 blz.; € 9,95.

In onze tijd staat er op theologisch terrein veel ter discussie. Zaken die onder ons altijd zekerheid hadden worden door sommi- gen in twijfel getrokken. Dit geldt helaas ook van de kinderdoop. Daarom is het belangrijk om onderwijs te krijgen vanuit Gods Woord, onze belijdenisgeschriften en van anderen die in dit spoor over de doop hebben geschreven.

De bekende Engelse bisschop J.C. Ryle (1816-1900) stond binnen de Anglicaanse Kerk in de traditie van de reformatoren en de puriteinen. Hij schreef onder meer traktaten over theologische onderwerpen, die in verschillende bundels zijn samengebracht. In de bundel ”Knots Untied” (Knopen ontbonden) is een traktaat opgenomen waarin wordt gehandeld over de kinderdoop. Ook in de tijd van Ryle bestond hierover meningsverschil en leidde dit tot een controverse tussen voor- en tegenstanders.

G.B.P. (Gerben) van der Wulp vertaalde het traktaat in het Nederlands. In de inleiding op de vertaling geeft hij achtergrondin- formatie. Het traktaat van Ryle zelf gaat over de aard, manier, onderwerpen en positie van de doop. Allerlei zaken rondom dit sacrament worden op een Schriftuurlijke manier verwoord. Vooral in het derde stuk, over ‘wie de doop moeten ontvangen’, komt Ryle tot het punt van de kinderdoop. Hij trekt daarbij de lijn van besnijdenis naar doop: ‘Als kinderen nu door een verordening in het Oude Testament in staat werden geacht tot de kerk te worden toegelaten, is het moeilijk in te zien waarom ze in het Nieuwe Tes- tament niet kunnen worden toegelaten’. Ook andere argumenten voor de kinder- doop worden genoemd, onder meer de doop van hele huisgezinnen. Hij wijst net als ons doopformulier op het voorbeeld van de Heere Jezus, Die de kinderen heeft omhelsd en gezegend. Zo geeft Ryle aan dat de kinderdoop voluit Bijbels is en dat de baptisten zich vergissen als ze de doop aan kinderen weigeren.

De vertaler heeft aan het eind vragen en stellingen toegevoegd als leidraad voor doordenking en gesprek. Nuttig om dit boekje te gebruiken in het pastoraat rond de doop.

In de Daniël, het jongerenblad van de Ger. Gemeente:

Samen met Julia de Bruin en Charlène van den Hil spraken we over het boekje Omhelsd van de Engelse prediker J.C. Ryle.

Waar gaat dit boekje over?

Omhelsd gaat over het belang van de kinderdoop.”

Wat is in het kort de inhoud van dit boek?

“Het boekje bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat over wat de doop eigenlijk is. Het tweede hoofdstuk beantwoordt de vraag: ‘Op welke manier dient de doop te worden bediend?’ Hoofdstuk drie vertelt wie er gedoopt moet worden. Als laatste gaat hoofdstuk vier in op de positie van de doop. Hierna komen er voetnoten, en daarna volgen er vragen en stellingen zodat je er meer over na kunt denken.”

Wat hebben jullie van het boekje geleerd?

“Allereerst dat de doop een onderwerp is waar veel verschillende meningen over bestaan. Maar ook dat de Bijbel over de kinderdoop geen directe uitspraak doet. Verder hebben we meer over de achtergrond van de doop en de doop zelf geleerd. Er kwamen vragen en punten aan bod waar wij zelf nog nooit over hadden nagedacht. Dit boekje heeft onze kennis over de doop uitgebreid.”

Wat vond je een mooi voorbeeld met betrekking tot de doop?

“De moordenaar aan het kruis was niet gedoopt met water en toch is hij gered. Niet door de doop met water, maar door de innerlijke doop.”

Hoe sta je er zelf bij stil? En wat doet het met je dat je gedoopt bent?

“We staan daar te weinig bij stil. Het is een voorrecht om apart gezet te zijn. Als gedoopte heb je ook een taak om de Heere te dienen met alles wat in je is.”

Wat was nieuw voor je, wat de doop betreft?

“Dat de doop met water niet per se noodzakelijk is voor de eeuwige zaligheid, maar dat er wel een andere noodzakelijke doop is. Zonder die doop is er nog nooit iemand naar de hemel gegaan.”

Zou je het boekje aanraden? Zo ja, waarom en voor wie?

“Het is zeker een aanrader voor elke geïnteresseerde die meer van de kinderdoop wil weten. Door middel van de vier vragen waarop antwoord wordt gegeven, begrijp je steeds meer over de achtergrond van de doop en de doop zelf. Voor onze leeftijd (15 jaar) is het af en toe nog best moeilijk, maar dat was geen reden om te stoppen met lezen. Vanaf zo’n zestien jaar is het zeker geschikt. Het is makkelijk dat er tussenkopjes zijn toegevoegd. Die zorgen voor een samenvatting van het gedeelte dat daaronder staat en maken het eenvoudig om iets terug te zoeken.”

Kun je een citaat uit het boekje geven en aangeven waarom het je aanspreekt?

“In hoofdstuk één wordt gekeken naar de aard van de doop en wat de doop is. Er worden dan zeven verschillende punten genoemd die deze vragen beantwoorden. Boven een van die zeven punten staat: ‘De doop is een instelling waarop we vol vertrouwen de hoogste zegeningen mogen verwachten, als die op de juiste manier wordt gebruikt.’ Dit is een krachtige uitspraak. Er spreekt vertrouwen en verwachting uit. Ook het laatste zinnetje van het vierde hoofdstuk sprak ons aan: ‘Hij zal op de laatste dag ontdekken dat hij voor altijd ongelijk heeft.’ Het zet je stil bij de ernst van de doop.”

Ben je benieuwd geworden naar dit boekje? Scan de QR-code of ga naar onderstaande website om het boekje aan te schaffen. Of koop het bij de plaatselijke boekhandel.

 

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Omhelsd” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *